سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
.
از دست دادنی که باعث بیماری می شود، از دستدادنِ دوستان است . [امام علی علیه السلام]